Last ICU

posted on 04 Apr 2010 22:31 by longfacedevil

 
 
  
 
 
 
เป็นเวลาเดือนกว่า เกือบ 6 ชั่วโ มงต่อวัน ที่ทุกคนอยู่กินด้วยกัน
 
 
 
จบซะแ ล้ววววววว 
 
แ ถมจบได้ดีซะด้วย
 
 
จากคนที่ไ ม่เคยรู้จักกัน ไม่เคยเห็นหน้า ไม่รู้จัก ไม่เคยพูดคุย ...
แค่บังเอิญเกิดมาในรุ่นดียวกัน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอบคุณเ จ๊มากกกกกกกกกกกกก
 
 
รักหมอบีม